Rättsligt meddelande

Swiss Association for Scientific Biophysics

schweizer-biophysik.ch

innehåll

ansvarig

Se Impressum

Översikt över behandlingen

Följande sammanfattning sammanfattar typerna av bearbetade uppgifter och syftena med deras behandling och hänvisar till de berörda individerna.

Typer bearbetade data

 • Inventariedata (t.ex. namn, adresser).
 • Inhaltsdaten (zB Texteingaben, Fotografien, videor).
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
 • Meta / kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Nutzungsdaten (zB besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten).
 • Vertragsdaten (zB Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).
 • Betalningsuppgifter (t.ex. bankinformation, fakturor, betalningshistorik).

Kategorier av drabbade personer

 • Företag och entreprenör.
 • Berörda parter.
 • Kommunikationspartner.
 • Kunder.
 • Mittglieder.
 • Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).

Syften med bearbetning

 • Affiliate spårning.
 • Tillhandahåller vårt online-erbjudande och användarvänlighet.
 • Besök Action utvärdering.
 • Kontors- och organisationsförfaranden.
 • Content Delivery Network (CDN).
 • Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller per post).
 • Feedback (t.ex. samla in feedback via onlineformulär).
 • Intressebaserad och beteendemarknadsföring.
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Omvandlingsmätning (mätning av effektiviteten i marknadsföringsåtgärder).
 • Profilering (skapar användarprofiler).
 • Remarketing.
 • Nå mätning (t.ex. åtkomststatistik, igenkännande av återkommande besökare).
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Avtalstjänster och service.
 • Hantering och svar på förfrågningar.

 

Relevanta rättsliga grunder

I det följande delar vi den rättsliga grunden för den allmänna dataskyddsförordningen (DSGVO), på grundval av vilken vi behandlar personuppgifterna. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan de nationella bestämmelserna om dataskydd gälla i ditt hem eller hemland.

 • Godkännande (artikel 6 punkt 1 S. 1 upplyst en DSGVO) - Die betroffene Person hat ihre Einwilligung in the Verarbeitung der sie betreffenden personsbezogenen Daten för ett specifikt Zweck eller mehrere bestimmte Zwecke gegeben.
 • Uppfyllelse av förfrågningar och förhandsavtal (Art. 6 punkt 1 S. 1 lit. b DSGVO) - Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, eller zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, the auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
 • Rättslig skyldighet (art. 6 punkt 1 S. 1 lit. c DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt.
 • Skydd av vitala intressen (artikel 6 punkt 1 S. 1 upplyst. - Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person eller einer anderen natürlichen Person zu schützen.
 • Motiverade intressen (art. 6 punkt 1 S. 1 upplyst f.DSGVO) - Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen eller Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwie.

Nationale Datenschutzregelungen in der Schweiz: Zusätzlich zu den Datenschutzregelungen der Datenschutz-Grundverordnung gelten national Regelungen zum Datenschutz in der Schweiz. Hierzu gehört insbesondere das Bundesgesetz zum Datenschutz (DSG). Det här DSG förgyllda insbesondere dannet, wenn keine EU / EWG-Bürger förtroende sind och zB nur Daten von Schweizer Bürgern verarbeitet werden.

säkerhetsåtgärder

Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med lagen, med beaktande av teknikens ståndpunkt, genomförandekostnaderna och arten, omfattningen, omständigheterna och syftena med behandlingen, de olika sannolikheterna för inträffande och i vilken utsträckning individers rättigheter och friheter hotas att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig för risken.

Åtgärderna innefattar särskilt att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av data genom att kontrollera den fysiska och elektroniska tillgången till informationen samt deras åtkomst, input, överföring, tillgänglighet och segregering. Vi har också inrättat förfaranden för att säkerställa glädje av de registrerades rättigheter, radering av data och reaktioner på hotet mot data. Vidare överväger vi skyddet av personuppgifter som redan har utvecklats eller valts av hårdvara, programvara och procedurer enligt principen om dataskydd, genom teknikdesign och sekretessvänliga standardinställningar.

SSL-kryptering (https): För att skydda dina data som överförs via vårt online-erbjudande använder vi SSL-kryptering. Du känner igen sådana krypterade anslutningar med prefixet https: // i adressfältet i din webbläsare.

Överföring och avslöjande av personuppgifter

Som en del av vår behandling av personlig information kan data överföras till eller avslöjas till andra enheter, företag, juridiskt oberoende organisationsenheter eller individer. Mottagarna av denna information kan till exempel inkludera betalningsinstitut i samband med betalningstransaktioner, tjänsteleverantörer som beställts med IT-uppgifter eller leverantörer av tjänster och innehåll som är integrerade i en webbsida. I sådana fall uppfyller vi de lagliga kraven och slutar särskilt motsvarande kontrakt eller avtal som tjänar till att skydda dina uppgifter med mottagarna av dina uppgifter.

Dataöverföring inom organisationen: Vi kan överföra personlig information till andra platser i vår organisation eller ge tillgång till sådan information. Om denna överföring är av administrativt syfte, är överföringen av uppgifterna baserad på våra legitima kommersiella och affärsintressen eller sker om det är nödvändigt för oss att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter eller om parterna har gett sitt samtycke eller ett lagligt tillstånd.

Databehandling i tredje länder

Om vi ​​bearbetar data i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller bearbetning i samband med användning av tredjeparts tjänster eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer, enheter eller företag sker, görs detta endast i enlighet med lagkraven.

Vorbehaltlich ausdrücklicher Einwilligung oder vertraglich or gesetzlich erforderlicher Übermittlung verarbeiten eller lassen wir die Daten nur in Drittländern mit einem anerkanntengernsgerutternueriguer, to denen die unter dem "Privacy-Shield", " sogenannte Standardschutzklauseln der EU-Kommission, des Vorliegens von Zertifizierungen eller connectlicher interner Datenschutzvorschriften, verarbeiten (Art. 44 till 49 DSGVO, Informationsseite der EU-Commission: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Användning av kakor

Cookies sind Textdateien, the Daten von besuchten Webbplatser eller domäner som är inhämtade och från enem Browser auf dem Computer des Benutzers gespeichert werden. Ein cookie dient i erster Linie dazu, die Informationen über einen Benutzer medan eller nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Zu den gespeicherten Angaben können zB die Spracheinstellungen auf einer Webseite, der Loginstatus, ein Warenkorb or die Stelle, an der en Video geschaut werden, gehören. Zu dem Begriff der Cookies zählen wir ferner other Technologien, die die gleichen Funktionen wie Cookies erfüllen (zB, wenn Angaben der Nutzer anhand pseudonymer Onlinekennzeichnungen gespeichert were, auch als "Nutzer-IDs" bezeichnet)

Die folgenden Cookie-Typen and Funktionen werden unterschieden:

 • Tillfälliga kakor (även: session cookies): Tillfälliga cookies raderas senast efter att en användare har lämnat ett online-erbjudande och stängt sin webbläsare.
 • Permanenta kakor: Permanenta kakor bleiben auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert. Så kan beispielsweise der inloggningsstatus gespeichert eller bevorzugte Inhalte direkt angezeigt werden, wenn der Nutzer eine Webbplats erneut besucht. Ebenso können die Interessen von Nutzern, die zur Reichweitenmessung eller zu Marketingzwecken förväntade werden, i en enda solen Cookie gespeichert werden.
 • Första part-cookies: Cookies från första partiet blev av uns selbst gesetzt.
 • Tredjeparts-kakor (auch: Drittanbieter-kakor): Drittanbieter-Cookies werden hauptsächlich von Werbetreibenden (sog. Dritten) förväntade, om Benutzerinformationen till verarbeiten.
 • Nödvändiga (även: väsentliga eller absolut nödvändiga) kakor: Cookies können zum einen für den Betrieb einer Webbplats obebodd erforderlich sein (zB um Logins or other Nutzereingaben to speichern or from Gründen der Sicherheit).
 • Statistik-, marknadsförings- och personalisierungs-kakor: Ferner werden Cookies im Regelfall auch im Rahmen der Reichweitenmessung eingesetzt sowie dann, wenn die Interessen eines Nutzers or sein Verhalten (zB Betrachten bestimmter Inhalte, Nutzen von Funktionen etc.) på en webben i ett enda Nutzerofern Solche Profile diene dazu, den Nutzern zB Inhalte anzuzeigen, die ihren potentiellen Interessen entsprechen. Dieses Verfahren wird auch als "Tracking", dh, Nachverfolgung der potentiellen Interessen der Nutzer bezeichnet. . Soweit wir Cookies eller "Tracking" -Technologien einsetzen, informera wir Sie gesondert in unserer Datenschutzerklärung eller im Rahmen der Einholung einer Einwilligung.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Den rättsliga grunden för vilken vi behandlar dina personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber om ditt samtycke. Om detta är fallet och du samtycker till användning av cookies är den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter det informerade samtycket. Annars behandlas de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies på grundval av våra berättigade intressen (t.ex. i samband med en affärsoperation av vårt online erbjudande och dess förbättring) eller, om användningen av cookies krävs, för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter.

Allmän information om återkallande och invändning (opt-out): Abhängig davon, ob die Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung oder gesetzlichen Erlaubnis erfolgt, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen or der Verarbeitung Ihrer Daten durch Cookie-Technologien Sie können Ihren Widerspruch zunächst mittels der Einstellungen Ihres Browsers erklären, zB, indem Sie die Nutzung von Cookies deaktivieren (wobei hierdurch auch die Funktionsfähigkeit unseres Onlineangebotes eingeschränkt werden kann). Ein Widerspruch gegen den Einsatz von Cookies to Zwecken des Onlinemarketings kann auch mittels Vielzahl von Diensten, vor allem im Fall des Trackings, über die Webseiten http://optout.aboutads.info och http://www.youronlinechoices.com/ förklaras. Dessutom kan du få ytterligare meddelanden om invändningar i samband med informationen om tjänsteleverantörer och cookies som används.

 • Bearbetade datatyper: Nutzungsdaten (zB besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta- / Kommunikationsdaten (zB Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Rättslig grund: 6 par. 1 s. 1 lit. a DSGVO), berättigade intressen (Art. 6 par. 1 s. 1 lit. f.DSGVO).

Wahrnehmung von Aufgaben nach Satzung eller Geschäftsordnung

Wir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Unterstützer, Interessenten, Geschäftspartner oder sonstiger Personen (Zusammenfassend "Betroffene"), wenn wir mit ihnen in einem Mitgliedschaugen Undrengen Steinfungen Im Übrigen verarbeiten wir die Daten Betroffener auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, zB wenn es sich um administrativa Aufgaben eller Öffentlichkeitsarbeit handelt.

Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung, bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Mitgliedschafts- oder Vertragsverhäüten ergen auger die Erforderlichkeit etwaiger Dagen

Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen Aufgaben und vertraglichen Beziehungen. Wir bewahren die Daten so long auf, wie sie zur Geschäftsabwicklung, as auch im Hinblick auf etwaige Gewährleistungs- oder Haftungspflichten a Grundlage unserer berechtigten Interesse an deren Regelung relevant sein können. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird regelmäßig überprüft; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

 • Bearbetade datatyper: Bestandsdaten (zB Namen, Adressen), Zahlungsdaten (zB Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie), Kontaktdata (zB E-post, telefonnummer), Vertragsdaten (zB Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie).
 • Berörda personer: Nutzer (zB Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten), Mitglieder, Geschäfts- und Vertragspartner.
 • Syften med bearbetning: Vertragliche Leistungen und Service, Kontaktfrågor och Kommunikation, Verwaltung och Beantwortung av Anfragen.
 • Rättslig grund: Utförande av kontraktet och förhandsavtalsförfrågningar (Art. 6 punkt. 1 S. 1 lit. DSGVO), med titeln intressen (Art. 6, stycke. 1 S. 1 lit. f.DSGVO).

Kommersiella tjänster och tjänster

Wir verarbeiten Daten unserer Vertrags- und Geschäftspartner, zB Kunden und Interessenten (zusammenfassend bezeichnet als "Vertragspartner") im Rahmen von förtroende och vergleichbaren Rechtsverhäutrauger zugen värngern väräger übern übern väräger übernäger beantworten.

Vi behandlar dessa uppgifter för att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter, för att skydda våra rättigheter och för de administrativa uppgifterna som är förknippade med denna information såväl som företagarorganisationen. Inom ramen för tillämplig lag vidarebefordrar vi endast de upphandlande parternas uppgifter till tredje part i den mån detta är nödvändigt för ovannämnda ändamål eller för att fullgöra lagliga skyldigheter eller med de avtalsslutande parternas samtycke (t.ex. till deltagande telekommunikation, transport och andra hjälptjänster samt underleverantörer , Banker, skatter och juridiska rådgivare, betalningstjänstleverantörer eller skattemyndigheter). Ytterligare behandlingsformer, t.ex. i marknadsföringssyfte, kommer att informera de avtalspartners i samband med denna sekretesspolicy.

Vilka uppgifter för ovannämnda ändamål är nödvändiga, vi informerar de avtalsslutande parterna före eller i samband med datainsamlingen, t.ex. i onlineformer, genom specialmärkning (t.ex. färger) och / eller symboler (t.ex. asterisk), eller personligen med.

Vi raderar uppgifterna efter att laglig garanti har löpt ut och jämförbara skyldigheter, dvs i grund och botten efter utgången av 4 år, såvida inte uppgifterna lagras på ett kundkonto, t.ex. så länge de måste lagras av lagliga skäl för arkivering (t.ex. för Skatteändamål vanligtvis 10 år). Uppgifter som har lämnats ut till oss som en del av en beställning av entreprenören raderar vi i enlighet med kontraktets specifikationer, i princip efter avtalets slut.

I den mån vi använder tredjepartsleverantörer eller plattformar för att tillhandahålla våra tjänster, gäller villkoren och meddelanden om integritet från respektive tredjepartsleverantörer eller plattformar i förhållandet mellan användarna och leverantörerna.

konto: Vertragspartner können innerhalb unseres Onlineangebotes ein Konto anlegen (zB Kundenbzw. Nutzerkonto, kurz "Kundenkonto"). Falls die Registrierung eines Kundenkontos erforderlich ist, were Vertragspartner hierauf ebenso hingewiesen wie auf die für die Registrierung erforderlichen Angaben. Die Kundenkonten sind nicht öffentlich und können von Suchmaschinen nicht indexiert werden. Im Rahmen der Registrierung sowie anschließender Anmeldungen und Nutzungen des Kundenkontos speichern wir die IP-Adressen der Kunden nebst den Zugriffszeitpunkten, um die Registrering nachweisen and etwaigem Missbrauch des Kundenkontos vorbeunen zu

När kunder avbryter sitt kundkonto raderas uppgifterna för kundkontot, förutsatt att lagring krävs enligt lag. Det är upp till kunden att spara sina uppgifter vid uppsägning av kundkontot.

Handla och e-handel: Vi behandlar uppgifterna från våra kunder för att göra det möjligt för dem att välja, köpa eller beställa de valda produkterna, varorna och relaterade tjänster, såväl som deras betalning och leverans eller utförande.

Den obligatoriska informationen är markerad som sådan i samband med beställningen eller jämförbar inköpsprocess och inkluderar den information som krävs för leverans, tillhandahållande och fakturering samt kontaktinformation för att hålla samråd.

Konstnärliga och litterära framsteg: Vi behandlar uppgifterna från våra kunder för att göra det möjligt för dem att välja, köpa eller beställa de valda tjänsterna eller verken och relaterade aktiviteter såväl som deras betalning och leverans eller utförande eller tillhandahållande.

Den erforderliga informationen markeras som sådan inom ramen för beställningen, beställningen eller jämförbar avtalsslut och inkluderar den information som krävs för leverans och fakturering samt kontaktinformation för att kunna hålla konsultationer.

Weitere Informationen zu kommerziellen Dienstleistungen: Wir verarbeiten die Daten unserer Kunden sowie Auftraggeber (nachfolgend einheitlich als "Kunden" bezeichnet), um ihnen die Auswahl, den Erwerb bzw. die Beauftragung der gewählten Leistungen oder Werke sowie verbundener Tätigkeiten als auch deren Bezahlung und Zustellung bzw. Ausführung oder Erbringung zu ermöglichen.

Die erforderlichen Angaben sind as solche im Rahmen des Auftrags-, Bestell- bzw. vergleichbaren Vertragsschlusses gekennzeichnet und umfassen die zur Leistungserbringung und Abrechnung benötigten Angaben sowie Kontaktinformation, um etwaige Rücksprachen halten zu können.

 • Bearbetade datatyper: Bestandsdaten (zB Namen, Adressen), Zahlungsdaten (zB Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie), Kontaktdata (zB E-post, telefonnummer), Vertragsdaten (zB Vertragsgeiteniten, Laufzeit, Kundenkategorie), Nutzungtengen , Meta- / Kommunikationsdaten (zB Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Berörda personer: Blivande kunder, affärs- och avtalspartners, kunder.
 • Syften med bearbetning: Vertragliche Leistungen und Service, Kontaktanfragen och Kommunikation, Büro- och Organisationerververhren, Verwaltung und Beantwortung von Anfragen, Sicherheitsmaßnahmen.
 • Rättslig grund: Utförande av kontraktet och förhandsavtalsförfrågningar (Art. 6 para 1 S. 1 lit. DSGVO), Rättslig skyldighet (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.C DSGVO), Legitimate Interests (Art. 6 par. 1 S. 1 S. XNUMX lyser f DSGVO).

betaltjänst

Im Rahmen von Vertrags- och sonstigen Rechtsbeziehungen, aufgrund gesetzlicher Pflichten or sonst auf Grundlage unserer berechtigten Interessen bites wir the betffenen Personen effiziente and sichere Zahlungsmöglichkeiten och placera hierzu nebenkenkenreine Kredit

Information som behandlas av leverantörer av betalningstjänster inkluderar lagerinformation, såsom namn och adress, bankuppgifter, till exempel bankkontonummer eller kreditkortsnummer, lösenord, TAN och kontrollsumma, samt information om kontrakt, sammanfattning och mottagare. Informationen krävs för att slutföra transaktionerna. De angivna uppgifterna kommer emellertid endast att behandlas och lagras av betalningstjänstleverantörerna. Det vill säga att vi inte får någon konto- eller kreditkortsinformation utan endast information med bekräftelse eller negativt avslöjande av betalningen. Uppgifterna kan överföras av betalningstjänstleverantörerna till kreditrapporteringsbyråer. Denna överföring syftar till identitet och kreditkontroll. För detta hänvisar vi till villkoren och integritetspolicyn för betalningstjänsteleverantörerna.

För betalningstransaktioner gäller villkoren och integritetsmeddelandena från respektive leverantör av betaltjänster, som finns tillgängliga på respektive webbplats eller transaktionsapplikation. Vi hänvisar också till dessa för ytterligare information och påståenden om rätten till återkallelse, information och andra registrerade.

 • Bearbetade datatyper: Bestandsdaten (zB Namen, Adressen), Zahlungsdaten (zB Bankverbindungen, Rechnungen, Zahlungshistorie), Vertragsdaten (zB Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie), Nutzungsdaten (zB besuchte Webseiten, Interesse an Inhaltenzug, Zug , IP-Adressen), Kontaktdaten (zB E-Mail, Telefonnummern).
 • Berörda personer: Kunder, framtidsutsikter.
 • Syften med bearbetning: Avtalstjänster och tjänster, kontaktförfrågningar och kommunikation, spårning av affiliates.
 • Rättslig grund: Utförande av kontraktet och förhandsavtalsförfrågningar (Art. 6 punkt. 1 S. 1 lit. DSGVO), med titeln intressen (Art. 6, stycke. 1 S. 1 lit. f.DSGVO).

Distribuerade tjänster och tjänsteleverantörer:

Registrering och registrering

Användare kan skapa ett användarkonto. Som en del av registreringen får användarna den obligatoriska informationen och behandlas i syfte att tillhandahålla användarkontot på grundval av avtalsenligt utförande. De behandlade uppgifterna inkluderar särskilt inloggningsinformationen (namn, lösenord och en e-postadress). Uppgifterna som anges under registreringen kommer att användas för att använda användarkontot och dess syfte.

Användare kan meddelas via e-post om operationer som är relevanta för deras användarkonto, till exempel tekniska förändringar. Om användare har avslutat sitt användarkonto kommer deras data att raderas med avseende på användarkontot, med förbehåll för ett lagstadgat lagringskrav. Det är användarnas ansvar att säkra sina uppgifter vid uppsägning före avtalets slut. Vi har rätt att oåterkalleligt ta bort all information som lagras av användaren under avtalets löptid.

Som en del av användningen av våra registrerings- och registreringsfunktioner och användningen av användarkontot lagrar vi IP-adressen och tiden för varje användaråtgärd. Lagring sker på grundval av våra legitima intressen såväl som för användarna för att skydda mot missbruk och annan obehörig användning. En överföring av dessa uppgifter till tredje parter är inte, såvida det inte är nödvändigt för att åtala våra fordringar eller det finns en rättslig skyldighet att göra det.

Online-forum: Die Teilnahme am Forum setzt eine Registrierung voraus, bei der, vorbehaltlich anderer Angaben im Registrierungsformular, ein or Ihr Name, one Kennwort and the E-Mail-Addresse, a welche die Zugangsdaten versendet werden, angegeen werden. Aus Gründen der Sicherheit sollte das Kennwort dem Stand der Technik entspreder, också kompletterat sein (hierauf werden Nutzer notfalls i Rahmen der Registrierung hingewiesen) och inte en annan Stelle förväntade werden. Die Beiträge im Forum sind für die Öffentlichkeit synbar, es sei denn, deren Sichtbarkeit ist auf bestimmte Mitglieder eller Mitgliedergruppen beschränkt. Die Beiträge der Verfasser werden mit deren Namen, sofern registriert eller angegeben, dem Zeitpunkt und dem Eintragsinhalt gespeichert. I anmälningar och registrerade av Einträgen blir de IP-adresser som Nutzer gespeichert, faller de Einträge en unzulässigen Inhalt aufweisen sollten and the IP-Adressen der Rechtsverfolgung dienen könnten. Der Verantwortliche behält sich vor, die Anmeldungen und Einträge auf Grundlage einer sachgerechten Abwägung zu löschen.

 • Bearbetade datatyper: Bestandsdaten (zB Namen, Adressen), Kontaktdaten (zB E-post, Telefonnummern), Inhaltsdaten (zB Texteingaben, Fotografier, videor), Meta- / Kommunikationsdaten (zB Geräte-Informationen, IP-Adressen), Nutzungsdaten (zB besuchte Webiten en Inhalten, Zugriffszeiten).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Syften med bearbetning: Avtalstjänster och tjänster, säkerhetsåtgärder, administration och svar på förfrågningar.
 • Rättslig grund: 6 par. 1 s. 1 lit. a DSGVO), utförande av kontraktet och förhandsavtal för utfrågningar (art. 6 punkt. 1 s. 1 lit. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6 par. 1 S. 1 fs DSGVO).

Bloggar och publiceringsmedier

Wir nutzen Bloggar eller vergleichbare Mittel der Onlinekommunikation och Publikation (nachfolgend "Publikationsmedium"). Die Daten der Leser werden för de Zwecke des Publikationsmediums nur insoweit verarbeitet, as es for dessen Darstellung and the Kommunikation zwischen Autoren and Lesern or from Gründen der Sicherheit erforderlich ist. Im Übrigen verweisen wir auf die Informationen zur Verarbeitung der Besucher unseres Publikationsmediums im Rahmen dieser Datenschutzhinweise.

Kommentarer och bidrag: När användare lämnar kommentarer eller andra inlägg kan deras IP-adresser lagras baserat på våra legitima intressen. Detta är för vår egen säkerhet, om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och bidrag (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda, etc.). I det här fallet kan vi stämmas för kommentaren eller inlägget och är därför intresserade av författarens identitet.

Vidare förbehåller vi oss rätten, baserat på våra legitima intressen, att behandla användarnas information i syfte att upptäcka skräppost.

På samma rättsliga grund förbehåller vi oss rätten att, när det gäller undersökningar, lagra användarnas IP-adresser under deras användning och använda cookies för att undvika flera röster.

Informationen i kommentarerna och bidraget till personen, all kontakt- och webbplatsinformation samt innehållsinformation lagras av oss tills användarens permanent motstånd.

 • Bearbetade datatyper: Bestandsdaten (zB Namen, Adressen), Kontaktdaten (zB E-post, Telefonnummern), Inhaltsdaten (zB Texteingaben, Fotografier, videor), Nutzungsdaten (zB besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta- / Kommunikationsteten ( , IP-Adressen).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Syften med bearbetning: Avtalstjänster och service, återkoppling (t.ex. insamling av feedback via onlineformulär), säkerhetsåtgärder, administration och svar på förfrågningar.
 • Rättslig grund: Utförande av kontraktet och förhandsavtalsförfrågningar (Art. 6 punkt 1 S. 1 lit. DSGVO), berättigade intressen (Art. 6 sty. 1 S. 1 lit. f.DSGVO), samtycke (Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a DSGVO), skydd av vitala intressen (Art. 6 punkt 1 S. 1 lit.

Återuppta kontakten

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller via sociala medier) behandlas informationen om de begärande personerna, i den mån detta är nödvändigt för att besvara kontaktförfrågningarna och eventuella begärda åtgärder.

Att svara på kontaktförfrågningarna i samband med avtalsförhållanden eller förkontraktsförhållanden är att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller att besvara (för) avtalsförfrågningar och på annat sätt på grundval av berättigade intressen för att besvara förfrågningarna.

Chattfunktion: Zu Zwecken der Kommunikation und der Beantwortung von Anfragen bieten wir innerhalb unseres Onlineangebotes eine Chat-Funktion an. Die Eingaben der Nutzer innerhalb des Chats werden för Zwecke der Beantwortung ihrer Anfragen verarbeitet.

 • Bearbetade datatyper: Bestandsdaten (zB Namen, Adressen), Kontaktdaten (zB E-post, Telefonnummern), Inhaltsdaten (zB Texteingaben, Fotografier, videor), Nutzungsdaten (zB besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta- / Kommunikationsteten ( , IP-Adressen).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner, intresserade parter.
 • Syften med bearbetning: Kontaktanfragen och Kommunikation, Verwaltung und Beantwortung von Anfragen.
 • Rättslig grund: Utförande av kontraktet och förhandsavtalsförfrågningar (Art. 6 punkt. 1 S. 1 lit. DSGVO), med titeln intressen (Art. 6, stycke. 1 S. 1 lit. f.DSGVO).

Kommunikation via messenger

Vi använder messenger-tjänster för kommunikationsändamål och ber dig därför att följa följande anmärkningar om messengerens funktionalitet, kryptering, användning av kommunikationens metadata och dina motsägelser.

Du kan också kontakta oss på alternativa sätt, t.ex. via telefon eller e-post. Använd de kontaktalternativ som kommunicerats till dig eller de kontaktalternativ som anges i vårt online-erbjudande.

När det gäller kryptering av innehåll till slutet (dvs. innehållet i ditt meddelande och bilagor) påpekar vi att kommunikationsinnehållet (dvs. innehållet i meddelandet och bifogade bilder) är krypterat från slut till slut. Detta innebär att innehållet i meddelandena inte är synligt, inte ens av messenger-leverantörerna själva. Du bör alltid använda en ny version av Encrypted Messenger för att säkerställa kryptering av meddelandens innehåll.

Vi påpekar emellertid också för våra kommunikationspartners att messenger-leverantörer inte kan se innehållet, men kan ta reda på att och när kommunikationspartners kommunicerar med oss, såväl som teknisk information om den enhet som används av kommunikationspartnerna och beroende på deras enhets inställningar, också platsinformation ( så kallade metadata) behandlas.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ​​ber kommunikationspartners om deras tillstånd innan vi kommunicerar med dem via messenger, är den rättsliga grunden för vår behandling av deras data deras samtycke. Förresten, om vi inte ber om ditt samtycke och du kontaktar oss, till exempel, använder vi Messenger i förhållande till våra avtalspartners såväl som inom ramen för inledande av kontrakt som en avtalsåtgärd och för andra intresserade parter och kommunikationspartners baserat på våra berättigade intressen i en snabb och effektiv kommunikation och tillgodose behoven hos vår kommunikationspartner i kommunikationen via Messengern. Vidare påpekar vi att vi inte skickar den kontaktinformation som vi har meddelat för första gången utan ditt samtycke.

Återkallelse, invändning och avbokning: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och invända mot kommunikation med oss ​​via messenger när som helst. När det gäller kommunikation via messenger kommer vi att radera meddelandena enligt vår allmänna raderingspolicy (dvs. som beskrivits ovan, efter avslutande av kontraktsrelationer, i samband med arkiveringskrav, etc.) och annars, så snart vi kan anta att vi har svarat på information från kommunikationspartnerna, om ingen hänvisning till ett tidigare samtal förväntas och raderingen inte strider mot lagstadgade behållningskrav.

Förbehåll för hänvisning till andra kommunikationsmedel: Slutligen vill vi påpeka att vi av säkerhetsskäl förbehåller oss rätten att inte svara på förfrågningar via Messenger. Detta är fallet om till exempel kontraktsinternt kräver särskild sekretess eller ett svar via messenger inte uppfyller de formella kraven. I sådana fall hänvisar vi dig till mer adekvata kommunikationskanaler.

 • Bearbetade datatyper: Kontaktdata (zB E-Mail, Telefonnummern), Nutzungsdaten (zB besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta- / Kommunikationsdaten (zB Geräte-Informationen, IP-Adressen), Inhaltsdaten (zB Texteingaben, Fotografien, videor).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner.
 • Syften med bearbetning: Kontaktförfrågningar och kommunikation, direkt marknadsföring (t.ex. via e-post eller per post).
 • Rättslig grund: 6 par. 1 s. 1 lit. a DSGVO), berättigade intressen (Art. 6 par. 1 s. 1 lit. f.DSGVO).

Distribuerade tjänster och tjänsteleverantörer:

Chatbots

Wir bieten as Kommunikationsmöglichkeit einen so genannten "Chatbot" an. Bei einem Chatbot handelt es sich um eine Software, die Fragen der Nutzer beantwortet or sie über Nachrichten information. Wenn Sie sich mit unserem Chatbot unterhalten, können wirren Iir

Falls Sie mit dem Chatbot innerhalb ener Online-Plattform kommunizieren, wird zusätzlich Ihre Identifikationsnummer innerhalb der jeweiligen Plattform gespeichert. Wir können zudem Informationen darüber erheben, welche Nutzer wann mit unserem Chatbot interagieren. Ferner speichern wir den Inhalt Ihrer Konversationen mit dem Chatbot und protokollieren Registrierungs- und Einwilligungsvorgänge, um diese nach gesetzlichen Vorgaben nachweisen zu können.

Wir sýna Sie, darauf hin, dass der jeweilige Plattformanbieter in Erfahrung bringen kann, dass and wann Nutzer mit unges Chatbot kommunizieren sowie technical Informationen zum verwendeten Gerät der Nutzeruger jetenen Zütententen zengetenchen Dienste und Zwecken der Sicherheit erheben kann. Ebenfalls könnten die Metadaten der Kommunikation via Chatbot (dhzB, die Information, wer with wem kommuniziert hat) durch die jeweiligen Plattformanbieter nach Maßgabe ihrer Bestimmungen, auf die wir zwecks wergeten verger, für Zwecke des Marketings or zur zur .

Sofern Nutzer sich gegenüber dem Chatbot bereiterklären, Information with regelmäßigen Nachrichten to active, steht ihnen jederzeit the Möglichkeit to disponible, the Informationen for the Future abzubestellen. Der Chatbot Vis Nutzer darauf hin, wie und mit welchen Begriffen sie die Nachrichten abbestellen können. Mit dem Abbestellen der Chatbotnachrichten werden Daten der Nutzer aus dem Verzeichnis der Nachrichtenempfänger gelöscht.

Die vorgenannten Angaben nutzen wir, um unseren Chatbot zu betreiben, zB, um Nutzer persönlich anzusprechen, um ihre Anfragen gegenüber dem Chatbot zu beantworten, etwaige angeforderte Inhalte zu übermitteln und auch, um unseren Fragen "beizubringen" eller unbeantwortete Anfragen zu erkennen).

Anmärkningar om rättsliga grunder: Wir placera den Chatbot auf Grundlage einer Einwilligung ein, wenn wir zuvor eine Erlaubnis der Nutzer in die Verarbeitung ihrer Daten durch den Chatbot eingeholt haben (dies gilt für die Fälle, in denen Nutzer um eine Einwilligung gebeten werden, Nachrichten zusendet). Sofern wir den Chatbot einsetzen, um Anfragen der Nutzer zu unseren Leistungen or unserem Unternehmen zu beantworten, erfolgt dies to vertraglichen und vorvertraglichen Kommunikation. Im Übrigen placera wir den Chatbot på Grundlage unserer berechtigten Interessen en ener Optimering des Chatbots, dessen Betriebswirtschaftlichkeit sowie einer Steigerung der positiva Nutzererfahrung ein.

Återkallelse, invändning och avbokning: Sie können jederzeit eine erteilte Einwilligung widerrufen Ihrer Daten oder der Verarbeitung im Rahmen unserer Chatbotnutzung widersprechen.

 • Bearbetade datatyper: Kontaktdata (zB E-Mail, Telefonnummern), Inhaltsdaten (zB Texteingaben, Fotografier, videor), Nutzungsdaten (zB besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta- / Kommunikationsdaten (zB Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner, Nutzer (zB Webseitenbesucher, Nutzer von Onlinediensten).
 • Syften med bearbetning: Kontaktanfragen och Kommunikation, Direktmarketing (zB per e-post eller postalisch), Reichweitenmessung (zB Zugriffsstatistiken, Erkennung wiederkehrender Besucher), Tracking (zB intress- / verhaltensbezogenes Profiling, Nutzung von Cookies), Remarketing, Besuchsakties, N Konversionsmessung (Messung der Effektivität von Marketingmaßnahmen).
 • Rättslig grund: 6 par. 1 s. 1 lit. a DSGVO), berättigade intressen (Art. 6 par. 1 s. 1 lit. f.DSGVO).

Tillhandahållande av onlineerbjudandet och webbhotell

För att tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert och effektivt sätt använder vi tjänsterna hos en eller flera webbhotellleverantörer vars servrar (eller servrar som hanteras av dem) kan få åtkomst till online-erbjudandet. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagrings- och databastjänster samt säkerhets- och tekniska underhållstjänster.

Uppgifterna som behandlas i tillhandahållandet av webbhotellbjudandet kan innehålla all information som rör användningen och kommunikationen för användarna av vårt onlineanbjudande. Detta inkluderar regelbundet den IP-adress som krävs för att leverera innehållet i onlineinnehåll till webbläsare och alla inlagor som görs inom vårt onlinebjudande eller webbsidor.

E-postleverans och värd: Webbhotelltjänsterna som vi använder inkluderar också skicka, ta emot och spara e-postmeddelanden. För dessa ändamål behandlas adresserna till mottagarna och avsändarna samt ytterligare information om e-postleveransen (t.ex. de deltagande leverantörerna) samt innehållet i respektive e-post. Ovannämnda data kan också behandlas i syfte att upptäcka SPAM. Vi ber dig notera att e-postmeddelanden på Internet i allmänhet inte är krypterade. Som regel krypteras e-postmeddelanden på transportvägen, men (om ingen så kallad metod för kryptering används) inte på servrarna från vilka de skickas och tas emot. Vi kan därför inte ta något ansvar för överföring av e-postmeddelanden mellan avsändaren och mottagningen på vår server.

Samling av åtkomstdata och loggfiler: Vi själva (eller vår webbhotellleverantör) samlar in data för varje åtkomst till servern (så kallade serverloggfiler). Serverloggfilerna kan innehålla adress och namn på hämtade webbsidor och filer, datum och tid för hämtning, överförda datamängder, meddelande om framgångsrik hämtning, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan) och som regel IP-adress. Adresser och den begärande leverantören tillhör.

Serverloggfilerna kan användas för säkerhetsändamål, till exempel för att undvika överbelastning av servrarna (särskilt när det gäller missbruk, så kallade DDoS-attacker) och för det andra för att säkerställa användningen av servrarna och deras stabilitet.

Content Delivery Network: Wir placera ett "Content-Delivery-Network" (CDN) ein. En CDN är en Dienst, med dess Hilfe Inhalte eines Onlineangebotes, insbesondere große Mediendateien, wie Grafiken eller Programm-Skripte, med Hjälp regional verteilter och över internet-verbundener Server schneller och sicherer ausgeliefert werden können.

 • Bearbetade datatyper: Inhaltsdaten (zB Texteingaben, Fotografien, Videos), Nutzungsdaten (zB besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta- / Kommunikationsdaten (zB Geräte-Informationen, IP-Adressen).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Syften med bearbetning: Content Delivery Network (CDN).
 • Rättslig grund: Motiverade intressen (art. 6 punkt 1 S. 1 upplyst f.DSGVO).

Distribuerade tjänster och tjänsteleverantörer:

Nyhetsbrev och Breitenkommunikation

Wir versenden Newsletter, E-Mails and weitere elektronische Benachrichtigungen (nachfolgend "Newsletter") nur mit der Einwilligung der Empfänger eller ener gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen euerwuern der güenwenn der Einschriend, Einwuern der der Einwiller. Im Übrigen enthalten unsere Nyhetsbrev Informationen zu unseren Leistungen und uns.

För att prenumerera på våra nyhetsbrev räcker det generellt med din e-postadress. Vi kan emellertid be dig att ange ett namn för personlig adress i nyhetsbrevet, eller annan information som krävs för nyhetsbrevets syfte.

Dubbel opt-in förfarande: Registreringen för vårt nyhetsbrev sker i grund och botten i en så kallad double opt-in-procedur. Detta innebär att du får ett e-postmeddelande efter inloggning och begär bekräftelse på din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig så att ingen kan registrera sig med externa e-postadresser. Registrering för nyhetsbrevet kommer att loggas för att bevisa registreringsprocessen enligt lagkraven. Detta inkluderar att spara inloggnings- och bekräftelsestider samt IP-adressen. På samma sätt loggas ändringar i dina data lagrade hos leverantören av leverantören.

Radering och begränsning av behandlingen: Wir können die ausgetragenen E-postadress till bis drei Jahren auf Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern, bevor wir sie löschen, um eine ehemals gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer Einwilligung bestätigt wird. Im Fall von Pflichten zur Dauerhaften Beachtung von Widersprüchen uppförde sig mot de Speicherung der E-postadresseineine to diesem Zweck in einer Sperrliste (sogenannte "Blacklist") vor.

Loggningen av registreringsprocessen är baserad på våra legitima intressen för att bevisa att det är korrekt. I den mån vi beställer en tjänsteleverantör som skickar e-post görs detta på grundval av våra legitima intressen i ett effektivt och säkert fraktsystem.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Skicka nyhetsbrevet är baserat på mottagarens samtycke eller, om inte samtycke krävs, på grundval av våra berättigade intressen i direktmarknadsföring, om och i den mån detta är tillåtet enligt lag, t.ex. när det gäller befintlig kundreklam. I den mån vi överlåter en tjänsteleverantör att skicka e-post sker detta på grundval av våra berättigade intressen. Registreringsprocessen registreras på grundval av våra berättigade intressen för att bevisa att den har utförts i enlighet med lagen.

Innehåll: Information om oss, våra tjänster, kampanjer och erbjudanden.

 • Bearbetade datatyper: Bestandsdaten (zB Namen, Adressen), Kontaktdaten (zB E-Mail, Telefonnummern), Meta- / Kommunikationsdaten (zB Geräte-Informationen, IP-Adressen), Nutzungsdaten (zB besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten).
 • Berörda personer: Kommunikationspartner.
 • Syften med bearbetning: Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post eller per post).
 • Rättslig grund: 6 par. 1 s. 1 lit. a DSGVO), berättigade intressen (Art. 6 par. 1 s. 1 lit. f.DSGVO).
 • Oppositionsmöjlighet (opt-out): Du kan när som helst avbryta mottagandet av vårt nyhetsbrev, dvs. återkalla ditt samtycke eller göra invändningar mot ytterligare mottagning. Du kan hitta en länk för att avbryta nyhetsbrevet antingen i slutet av varje nyhetsbrev eller så kan du använda ett av ovanstående kontaktalternativ, helst e-post.

Plugins och inbäddade funktioner samt innehåll

Wir binden in unser Onlineangebot Funktions- and Inhaltselemente ein, die von den Servern ihrer jeweiligen Anbieter (nachfolgend bezeichnet als "Drittanbieter") bezogen were. Dabei kann es sich zum Beispiel um Grafiken, Videos eller Social-Media-Schalt einheitlich bezeichnet als "Inhalte").

Die Einbindung setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer verarbeiten, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit for Darstellung dieser Inhalte eller Funktioner erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner sogenannte Pixel-Taggar (osynliga grafik, som "Web Beacons" bezeichnet) för statistik eller Marketingzwecke förväntade. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Webseite, ausgewertet werden. Die pseudonymen Informationen können ferner i Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter anderem technisch Informationen zum Browser und zum Betriebssystem, zu verweisenden Webseiten, zur Besuchszeuereniteleengeenengens algeenengeten algeenengeten algebrangen

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ​​ber användare om deras samtycke till användning av tredjepartsleverantörer, är den rättsliga grunden för behandlingen av data samtycket. Annars kommer användarnas data att behandlas baserat på våra legitima intressen (dvs. intresse för effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också uppmärksamma informationen om användning av cookies i denna sekretesspolicy.

Einbindung von Drittsoftware, Skripten eller Frameworks (z. B. jQuery): Wir binden in unser Onlineangebot Software ein, die wir von Servern anderer Anbieter overwhelm (zB Funktions-Bibliotheken, die wir zwecks Darstellung oder Nutzerfreundlichkeit unseres Onlineangebotes verwenden). Hierbei erheben die jeweiligen Anbieter die IP-Address der Nutzer und können diese zu Zwecken der Übermittlung der Software an the Browser der Nutzer sowie zu Zwecken der Sicherheit, als auch zur Auswertung und Optimierung ihres Angebotes verarbeiten.

 • Bearbetade datatyper: Nutzungsdaten (zB besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), Meta- / Kommunikationsdaten (zB Geräte-Informationen, IP-Adressen), Bestandsdaten (zB Namen, Adressen), Kontaktdaten (zB E-Mail, Telefonnummern), zThalts , Fotografi, videor).
 • Berörda personer: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster), kommunikationspartners.
 • Syften med bearbetning: Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit, Vertragliche Leistungen und Service, Sicherheitsmaßnahmen, Verwaltung und Beantwortung av Anfragen, Kontaktfrågor och Kommunikation, Direktmarknadsföring (Profiblings), Profiler (e-post eller postalisch), Tracking (zBurs Einstein) verhaltensbezogenes Marketing, Profiling (Erstellen von Nutzerprofilen).
 • Rättslig grund: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO), Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. DSGVO), Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b. DSGVO).

Distribuerade tjänster och tjänsteleverantörer:

Radering av data

Uppgifterna som behandlas av oss kommer att raderas i enlighet med lagkraven, så snart deras samtycke för behandling återkallas eller andra behörigheter utelämnas (t.ex. om syftet med behandlingen av dessa uppgifter har utelämnats eller om de inte är nödvändiga för syftet).

Om inte data raderas eftersom de är nödvändiga för andra och legitima syften, är deras behandling begränsad till dessa ändamål. Det vill säga, informationen är låst och behandlas inte för andra ändamål. Detta gäller till exempel uppgifter som måste lagras av kommersiella eller skattemässiga skäl eller vars lagring krävs för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Ytterligare information om radering av personuppgifter kan också tillhandahållas i samband med de enskilda meddelandena om dataskydd i denna sekretesspolicy.

Ändring och uppdatering av sekretesspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig själv om innehållet i vår integritetspolicy. Vi kommer att justera integritetspolicyn så snart ändringarna i databehandlingen vi gör kräver det. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver ditt deltagande (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

Sofern wir in dieser Datenschutzerklärung Adress och kontaktinformation från Unternehmen och Organisation Angeben, biten wir zu beachten, att die Adressen sich över den tid änderna können och biten de Angaben för Kontaktaufnahme zu prüfen.

Registrerade personers rättigheter

Ihnen stehen als Betroffene nach der DSGVO skillnad Rechte zu, die sich insbesondere aus Art 15 bis 18 und 21 DSGVO ergeben:

 • Rätt att invända: Du har när som helst rätt, av skäl som uppstår från din särskilda situation, mot behandling av personuppgifter som är relaterade till dig, vilket enligt artikel 6 punkt 1 lit. e eller f DSGVO gör invändningar; detta gäller också profilering baserat på dessa bestämmelser. Om de personuppgifter som är relaterade till dig behandlas för direkt marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att sådan reklam; detta gäller också för profilering i den mån det är associerat med sådan direkt mail.
 • Återkallande med samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • höger: Du har rätt att be om bekräftelse på om de aktuella uppgifterna behandlas och för information om dessa uppgifter samt för ytterligare information och kopiering av uppgifterna i enlighet med lagkrav.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt, i enlighet med de lagliga kraven, att kräva att informationen om dig är fullbordad eller att felaktiga uppgifter om dig korrigeras.
 • Rätt till avbokning och begränsning av behandlingen: I enlighet med lagstadgade bestämmelser har du rätt att kräva att uppgifter om dig omedelbart tas bort, eller alternativt att kräva en begränsning av behandlingen av uppgifter i enlighet med lagstadgade bestämmelser.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att ta emot uppgifter om dig som vi tillhandahåller oss i enlighet med lagkraven i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig person.
 • Klagomål till tillsynsmyndigheten: Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes deengens de lanssens deutschens .

Skapad med datenschutz-generator.de